Assessorament immobiliari, administració i gestió

Maria Carme Llohis i Badia:
Títol d’Agent de la Propietat Immobiliària, del Ministeri de Foment, Madrid, 2001.
Títol d’Administradora de Finques, del Ministeri d’ Obres Públiques i Transports, Madrid, 1992.
Títol de Gestora Administrativa, del Ministeri d’Administracions Públiques, Madrid, 2005.
Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona, 1996.